USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Bardzo dziękujemy, że zechcieliście Państwo poświęcić czas na wypełnienie naszej ankiety.

Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy.