Ankieta. Systemy finansowo-księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, dotyczącym systemów finansowo-księgowych.

Ankieta kierowana jest do jednostek sektora finansów publicznych, a jej celem jest zebranie informacji nt. funkcjonalności i możliwości systemów finansowo-księgowych aktualnie wykorzystywanych przez te jednostki. Informacje te będą niezbędne do opracowania jednolitego planu kont zintegrowanego z klasyfikacją budżetową, który będzie stanowił uporządkowane i ujednolicone narzędzie służące zbieraniu informacji na temat jednostek sektora finansów publicznych. Ujednolicenie systemu zbierania informacji stworzy nowe możliwości automatyzacji przekazywania i wykorzystania danych zarówno na poziomie jednostki, jak i całego sektora finansów publicznych. Pozwoli na pozyskiwanie danych w różnych układach, a jednocześnie zapewni optymalizację ewidencji operacji zachodzących w jednostce poprzez ich jednokrotną rejestrację w układzie pozwalającym na wypełnienie różnych obowiązków sprawozdawczych (finansowych, budżetowych, statystycznych). Zakłada się, że efektem końcowym będzie zwiększenie możliwości zarządzania środkami publicznymi w sposób efektywny, oszczędny i racjonalny. Uzyskanie na wstępnym etapie prac informacji na temat systemów finansowo-księgowych używanych obecnie i organizacji procesu ewidencji transakcji przez jednostki pozwoli na uwzględnienie w jednolitym planie kont w jak największym zakresie  możliwości tych systemów i potrzeb informacyjnych jednostek.

Ankieta składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas wypełnienia ankiety szacowany jest na ok. 1 godzinę. Wypełnienie ankiety wymaga jednak wcześniejszego zgromadzenia części danych (nt. kosztów, wykorzystywanych technologii)  oraz skonsultowania się ze służbami IT. Z tego względu  przed rozpoczęciem wypełniania ankiety online warto zapoznać się z listą pytań dostępną na stronie mf.gov.pl (Co robimy/Rachunkowość/Komunikaty/Ankieta w sprawie systemów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych).

Uczestnicy badania mogą zapisać udzielone odpowiedzi i powrócić do wypełniania ankiety w późniejszym terminie wybierając opcję „Przełóż na później”, która znajduje się w górnej części formularza.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

W przypadku, gdy w Państwa jednostce funkcjonuje więcej niż jeden system finansowo- księgowy, prosimy o osobne uzupełnienie ankiety dla każdego z wykorzystywanych systemów.

Po wypełnieniu i wysłaniu ankiety istnieje możliwość wydrukowania udzielanych odpowiedzi.

W przypadku pytań i watpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: ankieta.systemyFK@mf.gov.pl  lub prosimy zadzwonić pod numer: (22) 694 39 54. 

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.