Ankieta oceny wizyty w urzędzie


Dziękujemy za wizytę w urzędzie.

Zależy nam na Twojej opinii, by stale doskonalić jakość oferowanych przez nas usług.

Prosimy o ocenę wizyty.

Ankieta jest anonimowa i składa się z kilku  pytań.

Jej wypełnienie zajmie Ci 2-3 minuty.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.